MMK A2 605

MMK A2 605 är en Swedac ackrediterad metod framtagen av MMK för att motsvara provning av bergartsmaterial baserade byggprodukter, betong, grus, sand och jord, i enlighet med den nya strålskyddslagens krav, Euratom 2013/59.
Metoden ger tillverkare/producent ett kostnadseffektivt ackrediterat provresultat gällande byggproduktens innehåll av de naturliga radioaktiva nukliderna samt dess totala gammastrålning.

Provresultat redovisas med;
– Aktivitetsindex
– Radiumindex
– Gammastrålning.

Provning utförs i enlighet med branschstandard SS-EN 206 krav på provkropp.
Resultat lämnas till beställare inom 2 arbetsdagar från och med provkropp anlänt till MMK.

METOD MMK A2 605 - BETONGINDUSTRI

MMK A2 605 är en metod framtagen av MMK för att motsvara provningen byggprodukten betong i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.

METOD MMK A2 606 - BEFINTLIG KONSTRUKTION

MMK A2 606 är en metod framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.

METOD MMK A2 610 - RÅMATERIAL

MMK A2 610 är en metod framtagen av MMK för att prova bergmaterialets/byggproduktens i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.