MMK A2 610

MMK A2 610 är en Swedac ackrediterad metod framtagen av MMK för att prova bergmaterial som byggprodukt i enlighet med den nya strålskyddslagens krav, Euratom 2013/59.
Metoden ger tillverkare/producent ett kostnadseffektivt ackrediterat provresultat gällande byggproduktens innehåll av de naturliga radioaktiva nukliderna samt dess totala gammastrålning.

Provresultat redovisas med;
– Aktivitetsindex
– Radiumindex
– Gammastrålning

Provning utförs på plats i bergtäkt, direkt i avsedd sprängpall, genom direktmätning av borrhål minimum 80 mm som beställaren ansvarar för.
Resultat lämnas till beställare inom 10 arbetsdagar från och med MMK har utfört provning.

METOD MMK A2 605 - BETONGINDUSTRI

MMK A2 605 är en metod framtagen av MMK för att motsvara provningen byggprodukten betong i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.

METOD MMK A2 606 - BEFINTLIG KONSTRUKTION

MMK A2 606 är en metod framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.

METOD MMK A2 610 - RÅMATERIAL

MMK A2 610 är en metod framtagen av MMK för att prova bergmaterialets/byggproduktens i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.